koa-benchmark 用于比较 koa 和 koa2 和 express 性能 - 文章教程

koa-benchmark 用于比较 koa 和 koa2 和 express 性能

发布于 2020-10-02 字数 1847 浏览 1818 评论 0

koa-benchmark 用于比较 koa 和 koa2 和 express 性能

先决条件

for OSX

brew install wrk

开始测试

首次测试,需要安装依赖,会比较慢

make all

不安装依赖,重复测试

make test

查看中间件请求测试

make test -f Makefile2

结果

➜ koa-benchmark git:(master) ✗ node -v
v4.0.0
➜ koa-benchmark git:(master) ✗ npm -v 
2.14.2
➜ koa-benchmark git:(master) ✗ npm test 
benchmark koa-1

 1 middleware
 5976.88

 5 middleware
 3495.61

 10 middleware
 5494.52

 15 middleware
 5444.90

 20 middleware
 5631.77

 30 middleware
 5091.48

 50 middleware
 3657.46

 100 middleware
 4712.93
 
benchmark koa-2

 1 middleware
 5959.41

 5 middleware
 5653.19

 10 middleware
 5652.32

 15 middleware
 5882.88

 20 middleware
 5929.52

 30 middleware
 5700.04

 50 middleware
 5852.57

 100 middleware
 5211.41

benchmark express

 1 middleware
 5500.16

 5 middleware
 5783.63

 10 middleware
 5561.32

 15 middleware
 5253.31

 20 middleware
 5305.64

 30 middleware
 4950.02

 50 middleware
 4472.47

 100 middleware
 4077.43

压力测试模型

假设支持100w
每个用户每天访问a次 (web.tools.com)
每天次数:100w * a
按照80/20原则,80%的访问集中在20%的时间内
100w * a * 80% / 4.8小时
假设对用户来说每次访问6秒钟是可以接受的
(100w*a*80%/4.8h)*6=测试用并发数据

Github 地址:https://github.com/17koa/koa-benchmark

如果你对这篇文章有疑问,欢迎到本站 社区 发帖提问或使用手Q扫描下方二维码加群参与讨论,获取更多帮助。

扫码加入群聊

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。

目前还没有任何评论,快来抢沙发吧!

关于作者

JSmiles

生命进入颠沛而奔忙的本质状态,并将以不断告别和相遇的陈旧方式继续下去。

2583 文章
29 评论
84935 人气
更多

推荐作者

佚名

文章 0 评论 0

文江

文章 0 评论 0

2012013325

文章 0 评论 0

女中豪杰

文章 2 评论 0