PHP 文件上传后缀名与文件类型对照表 - 文章教程

PHP 文件上传后缀名与文件类型对照表

发布于 2019-11-09 字数 5972 浏览 1199 评论 0

PHP文件上传后缀名与文件类型对照表,我们经常上传文件,需要判断文档的类型,我们不能仅仅判断文件的后缀就可以了,为了安全我们还需要严格的判断文档类型,因为后缀是可以伪造的。

PHP 文件上传后缀名与文件类型对照表

IE浏览器

id 后缀名 php识别出的文件类型
0 gif image/gif
1 jpg image/jpeg
2 png image/png
3 bmp image/bmp
4 psd application/octet-stream
5 ico image/x-icon
6 rar application/octet-stream
7 zip application/zip
8 7z application/octet-stream
9 exe application/octet-stream
10 avi video/avi
11 rmvb application/vnd.rn-realmedia-vbr
12 3gp application/octet-stream
13 flv application/octet-stream
14 mp3 audio/mpeg
15 wav audio/wav
16 krc application/octet-stream
17 lrc application/octet-stream
18 txt text/plain
19 doc application/msword
20 xls application/vnd.ms-excel
21 ppt application/vnd.ms-powerpoint
22 pdf application/pdf
23 chm application/octet-stream
24 mdb application/msaccess
25 sql application/octet-stream
26 con application/octet-stream
27 log text/plain
28 dat application/octet-stream
29 ini application/octet-stream
30 php application/octet-stream
31 html text/html
32 ttf application/octet-stream
33 fon application/octet-stream
34 js application/x-javascript
35 xml text/xml
36 dll application/octet-stream
37 dll application/octet-stream

火狐浏览器

id 后缀名 php识别出的文件类型
0 gif image/gif
1 jpg image/pjpeg
2 png image/x-png
3 bmp image/bmp
4 psd application/octet-stream
5 ico image/x-icon
6 rar application/octet-stream
7 zip application/x-zip-compressed
8 7z application/octet-stream
9 exe application/octet-stream
10 avi video/avi
11 rmvb application/vnd.rn-realmedia-vbr
12 3gp application/octet-stream
13 flv application/octet-stream
14 mp3 audio/mpeg
15 wav audio/wav
16 krc application/octet-stream
17 lrc application/octet-stream
18 txt text/plain
19 doc application/msword
20 xls application/vnd.ms-excel
21 ppt application/vnd.ms-powerpoint
22 pdf application/pdf
23 chm application/octet-stream
24 mdb application/msaccess
25 sql text/plain
26 con application/octet-stream
27 log text/plain
28 dat text/plain
29 ini application/octet-stream
30 php application/octet-stream
31 html text/html
32 ttf application/octet-stream
33 fon application/octet-stream
34 js text/html
35 xml text/xml
36 dll application/octet-stream
37 class application/java

如果你对这篇文章有疑问,欢迎到本站 社区 发帖提问或使用手Q扫描下方二维码加群参与讨论,获取更多帮助。

扫码加入群聊

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。

目前还没有任何评论,快来抢沙发吧!

关于作者

JSmiles

生命进入颠沛而奔忙的本质状态,并将以不断告别和相遇的陈旧方式继续下去。

2891 文章
评论
84935 人气
更多

推荐作者

伊面

文章 0 评论

白况

文章 0 评论

七禾

文章 0 评论

亢潮

文章 0 评论

悲念泪

文章 0 评论