Android-如何将中文简体转化为拼音?

小组事务管理 小组事务管理 主题:974 回复:1955

Android-如何将中文简体转化为拼音?

虐人心 发布于 2017-08-12 字数 109 浏览 1140 回复 3

如何实现这样的程序,或者是不是有这样的类库能实现将一个人名翻译成拼音,
如张三,翻译为 ZHANG SAN。

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。

支持 Markdown 语法,需要帮助?

评论(3

偏爱自由 2017-10-28 3 楼

1.先说个最简单的方法,有第三方的工具,pinyin4j.jar,现在应该是2.5版本了,只支持GB2312版本的汉字
2.代码实现其实就是asc2玛的比对工作,源码网上一搜一大堆

甜柠檬 2017-10-06 2 楼

这个无非就定义好每个汉字的Ascii码对应的拼音,然后再对其进行转换,这个应该不难吧,这个是网上别人写的,我引用在这里

/**

 • 将汉字转换为拼音

 • @author Champion.Wong

 • /
  public class Trans2PinYin {
  private static int[] pyvalue = new int[] { -20319, -20317, -20304, -20295,
  -20292, -20283, -20265, -20257, -20242, -20230, -20051, -20036,
  -20032, -20026, -20002, -19990, -19986, -19982, -19976, -19805,
  -19784, -19775, -19774, -19763, -19756, -19751, -19746, -19741,
  -19739, -19728, -19725, -19715, -19540, -19531, -19525, -19515,
  -19500, -19484, -19479, -19467, -19289, -19288, -19281, -19275,
  -19270, -19263, -19261, -19249, -19243, -19242, -19238, -19235,
  -19227, -19224, -19218, -19212, -19038, -19023, -19018, -19006,
  -19003, -18996, -18977, -18961, -18952, -18783, -18774, -18773,
  -18763, -18756, -18741, -18735, -18731, -18722, -18710, -18697,
  -18696, -18526, -18518, -18501, -18490, -18478, -18463, -18448,
  -18447, -18446, -18239, -18237, -18231, -18220, -18211, -18201,
  -18184, -18183, -18181, -18012, -17997, -17988, -17970, -17964,
  -17961, -17950, -17947, -17931, -17928, -17922, -17759, -17752,
  -17733, -17730, -17721, -17703, -17701, -17697, -17692, -17683,
  -17676, -17496, -17487, -17482, -17468, -17454, -17433, -17427,
  -17417, -17202, -17185, -16983, -16970, -16942, -16915, -16733,
  -16708, -16706, -16689, -16664, -16657, -16647, -16474, -16470,
  -16465, -16459, -16452, -16448, -16433, -16429, -16427, -16423,
  -16419, -16412, -16407, -16403, -16401, -16393, -16220, -16216,
  -16212, -16205, -16202, -16187, -16180, -16171, -16169, -16158,
  -16155, -15959, -15958, -15944, -15933, -15920, -15915, -15903,
  -15889, -15878, -15707, -15701, -15681, -15667, -15661, -15659,
  -15652, -15640, -15631, -15625, -15454, -15448, -15436, -15435,
  -15419, -15416, -15408, -15394, -15385, -15377, -15375, -15369,
  -15363, -15362, -15183, -15180, -15165, -15158, -15153, -15150,
  -15149, -15144, -15143, -15141, -15140, -15139, -15128, -15121,
  -15119, -15117, -15110, -15109, -14941, -14937, -14933, -14930,
  -14929, -14928, -14926, -14922, -14921, -14914, -14908, -14902,
  -14894, -14889, -14882, -14873, -14871, -14857, -14678, -14674,
  -14670, -14668, -14663, -14654, -14645, -14630, -14594, -14429,
  -14407, -14399, -14384, -14379, -14368, -14355, -14353, -14345,
  -14170, -14159, -14151, -14149, -14145, -14140, -14137, -14135,
  -14125, -14123, -14122, -14112, -14109, -14099, -14097, -14094,
  -14092, -14090, -14087, -14083, -13917, -13914, -13910, -13907,
  -13906, -13905, -13896, -13894, -13878, -13870, -13859, -13847,
  -13831, -13658, -13611, -13601, -13406, -13404, -13400, -13398,
  -13395, -13391, -13387, -13383, -13367, -13359, -13356, -13343,
  -13340, -13329, -13326, -13318, -13147, -13138, -13120, -13107,
  -13096, -13095, -13091, -13076, -13068, -13063, -13060, -12888,
  -12875, -12871, -12860, -12858, -12852, -12849, -12838, -12831,
  -12829, -12812, -12802, -12607, -12597, -12594, -12585, -12556,
  -12359, -12346, -12320, -12300, -12120, -12099, -12089, -12074,
  -12067, -12058, -12039, -11867, -11861, -11847, -11831, -11798,
  -11781, -11604, -11589, -11536, -11358, -11340, -11339, -11324,
  -11303, -11097, -11077, -11067, -11055, -11052, -11045, -11041,
  -11038, -11024, -11020, -11019, -11018, -11014, -10838, -10832,
  -10815, -10800, -10790, -10780, -10764, -10587, -10544, -10533,
  -10519, -10331, -10329, -10328, -10322, -10315, -10309, -10307,
  -10296, -10281, -10274, -10270, -10262, -10260, -10256, -10254 };
  private static String[] pystr = new String[] { "a", "ai", "an", "ang",
  "ao", "ba", "bai", "ban", "bang", "bao", "bei", "ben", "beng",
  "bi", "bian", "biao", "bie", "bin", "bing", "bo", "bu", "ca",
  "cai", "can", "cang", "cao", "ce", "ceng", "cha", "chai", "chan",
  "chang", "chao", "che", "chen", "cheng", "chi", "chong", "chou",
  "chu", "chuai", "chuan", "chuang", "chui", "chun", "chuo", "ci",
  "cong", "cou", "cu", "cuan", "cui", "cun", "cuo", "da", "dai",
  "dan", "dang", "dao", "de", "deng", "di", "dian", "diao", "die",
  "ding", "diu", "dong", "dou", "du", "duan", "dui", "dun", "duo",
  "e", "en", "er", "fa", "fan", "fang", "fei", "fen", "feng", "fo",
  "fou", "fu", "ga", "gai", "gan", "gang", "gao", "ge", "gei", "gen",
  "geng", "gong", "gou", "gu", "gua", "guai", "guan", "guang", "gui",
  "gun", "guo", "ha", "hai", "han", "hang", "hao", "he", "hei",
  "hen", "heng", "hong", "hou", "hu", "hua", "huai", "huan", "huang",
  "hui", "hun", "huo", "ji", "jia", "jian", "jiang", "jiao", "jie",
  "jin", "jing", "jiong", "jiu", "ju", "juan", "jue", "jun", "ka",
  "kai", "kan", "kang", "kao", "ke", "ken", "keng", "kong", "kou",
  "ku", "kua", "kuai", "kuan", "kuang", "kui", "kun", "kuo", "la",
  "lai", "lan", "lang", "lao", "le", "lei", "leng", "li", "lia",
  "lian", "liang", "liao", "lie", "lin", "ling", "liu", "long",
  "lou", "lu", "lv", "luan", "lue", "lun", "luo", "ma", "mai", "man",
  "mang", "mao", "me", "mei", "men", "meng", "mi", "mian", "miao",
  "mie", "min", "ming", "miu", "mo", "mou", "mu", "na", "nai", "nan",
  "nang", "nao", "ne", "nei", "nen", "neng", "ni", "nian", "niang",
  "niao", "nie", "nin", "ning", "niu", "nong", "nu", "nv", "nuan",
  "nue", "nuo", "o", "ou", "pa", "pai", "pan", "pang", "pao", "pei",
  "pen", "peng", "pi", "pian", "piao", "pie", "pin", "ping", "po",
  "pu", "qi", "qia", "qian", "qiang", "qiao", "qie", "qin", "qing",
  "qiong", "qiu", "qu", "quan", "que", "qun", "ran", "rang", "rao",
  "re", "ren", "reng", "ri", "rong", "rou", "ru", "ruan", "rui",
  "run", "ruo", "sa", "sai", "san", "sang", "sao", "se", "sen",
  "seng", "sha", "shai", "shan", "shang", "shao", "she", "shen",
  "sheng", "shi", "shou", "shu", "shua", "shuai", "shuan", "shuang",
  "shui", "shun", "shuo", "si", "song", "sou", "su", "suan", "sui",
  "sun", "suo", "ta", "tai", "tan", "tang", "tao", "te", "teng",
  "ti", "tian", "tiao", "tie", "ting", "tong", "tou", "tu", "tuan",
  "tui", "tun", "tuo", "wa", "wai", "wan", "wang", "wei", "wen",
  "weng", "wo", "wu", "xi", "xia", "xian", "xiang", "xiao", "xie",
  "xin", "xing", "xiong", "xiu", "xu", "xuan", "xue", "xun", "ya",
  "yan", "yang", "yao", "ye", "yi", "yin", "ying", "yo", "yong",
  "you", "yu", "yuan", "yue", "yun", "za", "zai", "zan", "zang",
  "zao", "ze", "zei", "zen", "zeng", "zha", "zhai", "zhan", "zhang",
  "zhao", "zhe", "zhen", "zheng", "zhi", "zhong", "zhou", "zhu",
  "zhua", "zhuai", "zhuan", "zhuang", "zhui", "zhun", "zhuo", "zi",
  "zong", "zou", "zu", "zuan", "zui", "zun", "zuo" };
  private StringBuilder buffer;
  private String resource;
  private static Trans2PinYin chineseSpelling = new Trans2PinYin();
  public static Trans2PinYin getInstance() {
  return chineseSpelling;
  }
  public String getResource() {
  return resource;
  }
  public void setResource(String resource) {
  this.resource = resource;
  }
  private int getChsAscii(String chs) {
  int asc = 0;
  try {
  byte[] bytes = chs.getBytes("gb2312");
  if (bytes == null || bytes.length > 2 || bytes.length <= 0) { // 错误
  // log
  throw new RuntimeException("illegal resource string");
  // System.out.println("error");
  }
  if (bytes.length == 1) { // 英文字符
  asc = bytes[0];
  }
  if (bytes.length == 2) { // 中文字符
  int hightByte = 256 + bytes[0];
  int lowByte = 256 + bytes[1];
  asc = (256
  hightByte + lowByte) - 256 * 256;
  }
  } catch (Exception e) {
  System.out
  .println("ERROR:ChineseSpelling.class-getChsAscii(String chs)"

  • e);
   // e.printStackTrace();
   }
   return asc;
   }
   /**
  • 转换单个汉字
  • @param str
  • @return
   */
   public String convert(String str) {
   String result = null;
   int ascii = getChsAscii(str);
   if (ascii > 0 && ascii < 160) {
   result = String.valueOf((char) ascii);
   } else {
   for (int i = (pyvalue.length - 1); i >= 0; i--) {
   if (pyvalue[i] <= ascii) {
   result = pystr[i];
   break;
   }
   }
   }
   return result;
   }
   /**
  • 转换一个或多个汉字
  • @param str
  • @return
   */
   public String convertAll(String str) {
   String result = "";
   String strTemp = null;
   for (int j = 0; j < str.length(); j++) {
   strTemp = str.substring(j, j + 1);
   int ascii = getChsAscii(strTemp);
   if (ascii > 0 && ascii < 160) {
   result += String.valueOf((char) ascii);
   } else {
   for (int i = (pyvalue.length - 1); i >= 0; i--) {
   if (pyvalue[i] <= ascii) {
   result += pystr[i];
   break;
   }
   }
   }
   }
   return result;
   }
   public String getSelling(String chs) {
   String key, value;
   buffer = new StringBuilder();
   for (int i = 0; i < chs.length(); i++) {
   key = chs.substring(i, i + 1);
   if (key.getBytes().length == 2) {
   value = (String) convert(key);
   if (value == null) {
   value = "unknown";
   }
   } else {
   value = key;
   }
   buffer.append(value);
   }
   return buffer.toString();
   }
   public String getSpelling() {
   return this.getSelling(this.getResource());
   }

  /**

  • 转换为拼音
  • @param str
  • @return
   */
   public static String trans2PinYin(String str) {
   return Trans2PinYin.getInstance().convertAll(str);
   }
   public static void main(String[] args) {
   String str = "你好,Hello!";
   //String strPinYin = new Trans2PinYin().convertAll(str);
   String strPinYin = trans2PinYin(str);
   System.out.println(strPinYin);
   }
   }
灵芸 2017-08-24 1 楼

网上有很多,测试了一个可以用的java版本

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

import net.sourceforge.pinyin4j.PinyinHelper;
import net.sourceforge.pinyin4j.format.HanyuPinyinCaseType;
import net.sourceforge.pinyin4j.format.HanyuPinyinOutputFormat;
import net.sourceforge.pinyin4j.format.HanyuPinyinToneType;
import net.sourceforge.pinyin4j.format.HanyuPinyinVCharType;
import net.sourceforge.pinyin4j.format.exception.BadHanyuPinyinOutputFormatCombination;

public class pinyin4j {

/**

 • 字符串集合转换字符串(逗号分隔)
 • @author wyh
 • @param stringSet
 • @return
  */
  public static String makeStringByStringSet(Set<String> stringSet){
  StringBuilder str = new StringBuilder();
  int i=0;
  for(String s : stringSet){
  if(i == stringSet.size() - 1){
  str.append(s);
  }else{
  str.append(s + ",");
  }
  i++;
  }
  return str.toString().toLowerCase();
  }

/**

 • 获取拼音集合
 • @author wyh
 • @param src
 • @return Set<String>
  */
  public static Set<String> getPinyin(String src){
  if(src!=null && !src.trim().equalsIgnoreCase("")){
  char[] srcChar ;
  srcChar=src.toCharArray();
  //汉语拼音格式输出类
  HanyuPinyinOutputFormat hanYuPinOutputFormat = new HanyuPinyinOutputFormat();

//输出设置,大小写,音标方式等
hanYuPinOutputFormat.setCaseType(HanyuPinyinCaseType.LOWERCASE);
hanYuPinOutputFormat.setToneType(HanyuPinyinToneType.WITHOUT_TONE)
hanYuPinOutputFormat.setVCharType(HanyuPinyinVCharType.WITH_V);

String[][] temp = new String[src.length()][];
for(int i=0;i<srcChar.length;i++){
char c = srcChar[i];
//是中文或者a-z或者A-Z转换拼音(我的需求,是保留中文或者a-z或者A-Z)
if(String.valueOf(c).matches("[\u4E00-\u9FA5]+")){
try{
temp[i] = PinyinHelper.toHanyuPinyinStringArray(srcChar[i], hanYuPinOutputFormat);
}catch(BadHanyuPinyinOutputFormatCombination e) {
e.printStackTrace();
}
}else if(((int)c>=65 && (int)c<=90) || ((int)c>=97 && (int)c<=122)){
temp[i] = new String[]{String.valueOf(srcChar[i])};
}else{
temp[i] = new String[]{""};
}
}
String[] pingyinArray = Exchange(temp);
Set<String> pinyinSet = new HashSet<String>();
for(int i=0;i<pingyinArray.length;i++){
pinyinSet.add(pingyinArray[i]);
}
return pinyinSet;
}
return null;
}

/**

 • 递归

 • @author wyh

 • @param strJaggedArray

 • @return
  */
  public static String[] Exchange(String[][] strJaggedArray){
  String[][] temp = DoExchange(strJaggedArray);
  return temp[0];
  }

  /**

  • 递归
  • @author wyh
  • @param strJaggedArray
  • @return
   /
   private static String[][] DoExchange(String[][] strJaggedArray){
   int len = strJaggedArray.length;
   if(len >= 2){
   int len1 = strJaggedArray[0].length;
   int len2 = strJaggedArray[1].length;
   int newlen = len1
   len2;
   String[] temp = new String[newlen];
   int Index = 0;
   for(int i=0;i<len1;i++){
   for(int j=0;j<len2;j++){
   temp[Index] = strJaggedArray[0][i] + strJaggedArray[1][j];
   Index ++;
   }
   }
   String[][] newArray = new String[len-1][];
   for(int i=2;i<len;i++){
   newArray[i-1] = strJaggedArray[i];
   }
   newArray[0] = temp;
   return DoExchange(newArray);
   }else{
   return strJaggedArray;
   }
   }

/**

 • @param args
  */
  public static void main(String[] args) {
  String str = "单田芳";
  System.out.println(makeStringByStringSet(getPinyin(str)));

}

}