PHP-汉字转拼音的方法

PHP-汉字转拼音的方法

甜柠檬 发布于 2016-12-21 字数 10417 浏览 1166 回复 6

手里有几个汉字转拼音的方法,但是有的字转不了。比如 滘 呃
谁那有能够完全转换的麻烦给发下。要不帮我改改现有的方法也行

方法一:
function Pinyin($_String, $_Code='UTF8'){ //GBK页面可改为gb2312,其他随意填写为UTF8
$_DataKey = "a|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang|bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha".
"|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|".
"cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er".
"|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui".
"|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang".
"|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang".
"|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue".
"|lun|luo|ma|mai|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang|nao|ne".
"|nei|nen|neng|ni|nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen".
"|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang".
"|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|".
"she|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|".
"tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu".
"|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you".
"|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|".
"zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo";
$_DataValue = "-20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026|-20002|-19990".
"|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725".
"|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263".
"|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003".
"|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697".
"|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211".
"|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922".
"|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468".
"|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664".
"|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407".
"|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959".
"|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652".
"|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369".
"|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128".
"|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914".
"|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645".
"|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149".
"|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087".
"|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658".
"|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340".
"|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888".
"|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585".
"|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847".
"|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055".
"|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780".
"|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274".
"|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254";
$_TDataKey = explode('|', $_DataKey);
$_TDataValue = explode('|', $_DataValue);
$_Data = array_combine($_TDataKey, $_TDataValue);
arsort($_Data);
reset($_Data);
if($_Code!= 'gb2312') $_String = _U2_Utf8_Gb($_String);
$_Res = '';
for($i=0; $i<strlen($_String); $i++) {
$_P = ord(substr($_String, $i, 1));
if($_P>160) {
$_Q = ord(substr($_String, ++$i, 1)); $_P = $_P*256 + $_Q - 65536;
}
$_Res .= _Pinyin($_P, $_Data);
}
return preg_replace("/[^a-z0-9]*/", '', $_Res);
}
function _Pinyin($_Num, $_Data){
if($_Num>0 && $_Num<160 ){
return chr($_Num);
}elseif($_Num<-20319 || $_Num>-10247){
return '';
}else{
foreach($_Data as $k=>$v){ if($v<=$_Num) break; }
return $k;
}
}
// Downloads By http://down.liehuo.net
function _U2_Utf8_Gb($_C){
$_String = '';
if($_C < 0x80){
$_String .= $_C;
}elseif($_C < 0x800) {
$_String .= chr(0xC0 | $_C>>6);
$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
}elseif($_C < 0x10000){
$_String .= chr(0xE0 | $_C>>12);
$_String .= chr(0x80 | $_C>>6 & 0x3F);
$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
}elseif($_C < 0x200000) {
$_String .= chr(0xF0 | $_C>>18);
$_String .= chr(0x80 | $_C>>12 & 0x3F);
$_String .= chr(0x80 | $_C>>6 & 0x3F);
$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F);
}
return iconv('UTF-8', 'GB2312', $_String);
}

方法二:
//////截取拼音/////
function getfirstchar($s0){

$fchar = ord($s0{0});

if($fchar >= ord("A") and $fchar <= ord("z") )return strtoupper($s0{0});

$s1 = $s0;

$s2 = $s1;

if($s2 == $s0){$s = $s1;}else{$s = $s0;}

$asc = ord($s{0}) * 256 + ord($s{1}) - 65536;

if($asc >= -20319 and $asc <= -20284) return "A";

if($asc >= -20283 and $asc <= -19776) return "B";

if($asc >= -19775 and $asc <= -19219) return "C";

if($asc >= -19218 and $asc <= -18711) return "D";

if($asc >= -18710 and $asc <= -18527) return "E";

if($asc >= -18526 and $asc <= -18240) return "F";

if($asc >= -18239 and $asc <= -17923) return "G";

if($asc >= -17922 and $asc <= -17418) return "I";

if($asc >= -17417 and $asc <= -16475) return "J";

if($asc >= -16474 and $asc <= -16213) return "K";

if($asc >= -16212 and $asc <= -15641) return "L";

if($asc >= -15640 and $asc <= -15166) return "M";

if($asc >= -15165 and $asc <= -14923) return "N";

if($asc >= -14922 and $asc <= -14915) return "O";

if($asc >= -14914 and $asc <= -14631) return "P";

if($asc >= -14630 and $asc <= -14150) return "Q";

if($asc >= -14149 and $asc <= -14091) return "R";

if($asc >= -14090 and $asc <= -13319) return "S";

if($asc >= -13318 and $asc <= -12839) return "T";

if($asc >= -12838 and $asc <= -12557) return "W";

if($asc >= -12556 and $asc <= -11848) return "X";

if($asc >= -11847 and $asc <= -11056) return "Y";

if($asc >= -11055 and $asc <= -10247) return "Z";

return null;
}

function pinyin1($zh){

$ret = "";

$s1 = $zh;

$s2 = $s1;

if($s2 == $zh){$zh = $s1;}

for($i = 0; $i < strlen($zh); $i++){

$s1 = substr($zh,$i,1);

$p = ord($s1);

if($p > 160){

$s2 = substr($zh,$i++,2);

$ret .= getfirstchar($s2);

}else{

$ret .= $s1;

}

}

发布评论

需要 登录 才能够评论, 你可以免费 注册 一个本站的账号。

评论(6

清晨说ぺ晚安 2017-10-06 6 楼

这里我从网站找了一个拼音转汉字的字库,然后修改了一些代码,测试了你问题里的"滘、呃"等字都能成功转换,你可以看一下,测试代码我就不贴了,由于字库较大,超过了20000字,所以你看以下字库地址:
http://www.missde.cn/zuopin/cn2pinyin.html

虐人心 2017-09-23 5 楼

不知道你的字库有多大,字库越大,兼容性越强,可看下php汉字转拼音函数和类,共20901字,131K,对于哪些用得非常少的生避字可以在字典里面加进去。

泛泛之交 2017-09-16 4 楼

这里也有一个,是把字典给搬上来了,应该能满足你的要求,你可以看一下,支持原版:

http://bbs.chinaunix.net/thread-1201624-1-1.html

甜柠檬 2017-08-18 3 楼

汉字转拼音,java下请用请用pinyin4j,太省事了,哈哈

泛泛之交 2017-06-06 1 楼

我给你提供一个吧,汉字和拼音对应数据放到一个文本文件里,然后php进行处理,php代码如下:

<?php
/**
* ChineseSpell 汉字转换拼音类
* @package Util
*/
class ChineseSpell {

/**
* @var array $chineseSpellList 拼音编码对应表
* @access private
*/
private $chineseSpellList = array(
'a'=>-20319,
'ai'=>-20317,
'an'=>-20304,
'ang'=>-20295,
'ao'=>-20292,
'ba'=>-20283,
'bai'=>-20265,
'ban'=>-20257,
'bang'=>-20242,
'bao'=>-20230,
'bei'=>-20051,
'ben'=>-20036,
'beng'=>-20032,
'bi'=>-20026,
'bian'=>-20002,
'biao'=>-19990,
'bie'=>-19986,
'bin'=>-19982,
'bing'=>-19976,
'bo'=>-19805,
'bu'=>-19784,
'ca'=>-19775,
'cai'=>-19774,
'can'=>-19763,
'cang'=>-19756,
'cao'=>-19751,
'ce'=>-19746,
'ceng'=>-19741,
'cha'=>-19739,
'chai'=>-19728,
'chan'=>-19725,
'chang'=>-19715,
'chao'=>-19540,
'che'=>-19531,
'chen'=>-19525,
'cheng'=>-19515,
'chi'=>-19500,
'chong'=>-19484,
'chou'=>-19479,
'chu'=>-19467,
'chuai'=>-19289,
'chuan'=>-19288,
'chuang'=>-19281,
'chui'=>-19275,
'chun'=>-19270,
'chuo'=>-19263,
'ci'=>-19261,
'cong'=>-19249,
'cou'=>-19243,
'cu'=>-19242,
'cuan'=>-19238,
'cui'=>-19235,
'cun'=>-19227,
'cuo'=>-19224,
'da'=>-19218,
'dai'=>-19212,
'dan'=>-19038,
'dang'=>-19023,
'dao'=>-19018,
'de'=>-19006,
'deng'=>-19003,
'di'=>-18996,
'dian'=>-18977,
'diao'=>-18961,
'die'=>-18952,
'ding'=>-18783,
'diu'=>-18774,
'dong'=>-18773,
'dou'=>-18763,
'du'=>-18756,
'duan'=>-18741,
'dui'=>-18735,
'dun'=>-18731,
'duo'=>-18722,
'e'=>-18710,
'en'=>-18697,
'er'=>-18696,
'fa'=>-18526,
'fan'=>-18518,
'fang'=>-18501,
'fei'=>-18490,
'fen'=>-18478,
'feng'=>-18463,
'fo'=>-18448,
'fou'=>-18447,
'fu'=>-18446,
'ga'=>-18239,
'gai'=>-18237,
'gan'=>-18231,
'gang'=>-18220,
'gao'=>-18211,
'ge'=>-18201,
'gei'=>-18184,
'gen'=>-18183,
'geng'=>-18181,
'gong'=>-18012,
'gou'=>-17997,
'gu'=>-17988,
'gua'=>-17970,
'guai'=>-17964,
'guan'=>-17961,
'guang'=>-17950,
'gui'=>-17947,
'gun'=>-17931,
'guo'=>-17928,
'ha'=>-17922,
'hai'=>-17759,
'han'=>-17752,
'hang'=>-17733,
'hao'=>-17730,
'he'=>-17721,
'hei'=>-17703,
'hen'=>-17701,
'heng'=>-17697,
'hong'=>-17692,
'hou'=>-17683,
'hu'=>-17676,
'hua'=>-17496,
'huai'=>-17487,
'huan'=>-17482,
'huang'=>-17468,
'hui'=>-17454,
'hun'=>-17433,
'huo'=>-17427,
'ji'=>-17417,
'jia'=>-17202,
'jian'=>-17185,
'jiang'=>-16983,
'jiao'=>-16970,
'jie'=>-16942,
'jin'=>-16915,
'jing'=>-16733,
'jiong'=>-16708,
'jiu'=>-16706,
'ju'=>-16689,
'juan'=>-16664,
'jue'=>-16657,
'jun'=>-16647,
'ka'=>-16474,
'kai'=>-16470,
'kan'=>-16465,
'kang'=>-16459,
'kao'=>-16452,
'ke'=>-16448,
'ken'=>-16433,
'keng'=>-16429,
'kong'=>-16427,
'kou'=>-16423,
'ku'=>-16419,
'kua'=>-16412,
'kuai'=>-16407,
'kuan'=>-16403,
'kuang'=>-16401,
'kui'=>-16393,
'kun'=>-16220,
'kuo'=>-16216,
'la'=>-16212,
'lai'=>-16205,
'lan'=>-16202,
'lang'=>-16187,
'lao'=>-16180,
'le'=>-16171,
'lei'=>-16169,
'leng'=>-16158,
'li'=>-16155,
'lia'=>-15959,
'lian'=>-15958,
'liang'=>-15944,
'liao'=>-15933,
'lie'=>-15920,
'lin'=>-15915,
'ling'=>-15903,
'liu'=>-15889,
'long'=>-15878,
'lou'=>-15707,
'lu'=>-15701,
'lv'=>-15681,
'luan'=>-15667,
'lue'=>-15661,
'lun'=>-15659,
'luo'=>-15652,
'ma'=>-15640,
'mai'=>-15631,
'man'=>-15625,
'mang'=>-15454,
'mao'=>-15448,
'me'=>-15436,
'mei'=>-15435,
'men'=>-15419,
'meng'=>-15416,
'mi'=>-15408,
'mian'=>-15394,
'miao'=>-15385,
'mie'=>-15377,
'min'=>-15375,
'ming'=>-15369,
'miu'=>-15363,
'mo'=>-15362,
'mou'=>-15183,
'mu'=>-15180,
'na'=>-15165,
'nai'=>-15158,
'nan'=>-15153,
'nang'=>-15150,
'nao'=>-15149,
'ne'=>-15144,
'nei'=>-15143,
'nen'=>-15141,
'neng'=>-15140,
'ni'=>-15139,
'nian'=>-15128,
'niang'=>-15121,
'niao'=>-15119,
'nie'=>-15117,
'nin'=>-15110,
'ning'=>-15109,
'niu'=>-14941,
'nong'=>-14937,
'nu'=>-14933,
'nv'=>-14930,
'nuan'=>-14929,
'nue'=>-14928,
'nuo'=>-14926,
'o'=>-14922,
'ou'=>-14921,
'pa'=>-14914,
'pai'=>-14908,
'pan'=>-14902,
'pang'=>-14894,
'pao'=>-14889,
'pei'=>-14882,
'pen'=>-14873,
'peng'=>-14871,
'pi'=>-14857,
'pian'=>-14678,
'piao'=>-14674,
'pie'=>-14670,
'pin'=>-14668,
'ping'=>-14663,
'po'=>-14654,
'pu'=>-14645,
'qi'=>-14630,
'qia'=>-14594,
'qian'=>-14429,
'qiang'=>-14407,
'qiao'=>-14399,
'qie'=>-14384,
'qin'=>-14379,
'qing'=>-14368,
'qiong'=>-14355,
'qiu'=>-14353,
'qu'=>-14345,
'quan'=>-14170,
'que'=>-14159,
'qun'=>-14151,
'ran'=>-14149,
'rang'=>-14145,
'rao'=>-14140,
're'=>-14137,
'ren'=>-14135,
'reng'=>-14125,
'ri'=>-14123,
'rong'=>-14122,
'rou'=>-14112,
'ru'=>-14109,
'ruan'=>-14099,
'rui'=>-14097,
'run'=>-14094,
'ruo'=>-14092,
'sa'=>-14090,
'sai'=>-14087,
'san'=>-14083,
'sang'=>-13917,
'sao'=>-13914,
'se'=>-13910,
'sen'=>-13907,
'seng'=>-13906,
'sha'=>-13905,
'shai'=>-13896,
'shan'=>-13894,
'shang'=>-13878,
'shao'=>-13870,
'she'=>-13859,
'shen'=>-13847,
'sheng'=>-13831,
'shi'=>-13658,
'shou'=>-13611,
'shu'=>-13601,
'shua'=>-13406,
'shuai'=>-13404,
'shuan'=>-13400,
'shuang'=>-13398,
'shui'=>-13395,
'shun'=>-13391,
'shuo'=>-13387,
'si'=>-13383,
'song'=>-13367,
'sou'=>-13359,
'su'=>-13356,
'suan'=>-13343,
'sui'=>-13340,
'sun'=>-13329,
'suo'=>-13326,
'ta'=>-13318,
'tai'=>-13147,
'tan'=>-13138,
'tang'=>-13120,
'tao'=>-13107,
'te'=>-13096,
'teng'=>-13095,
'ti'=>-13091,
'tian'=>-13076,
'tiao'=>-13068,
'tie'=>-13063,
'ting'=>-13060,
'tong'=>-12888,
'tou'=>-12875,
'tu'=>-12871,
'tuan'=>-12860,
'tui'=>-12858,
'tun'=>-12852,
'tuo'=>-12849,
'wa'=>-12838,
'wai'=>-12831,
'wan'=>-12829,
'wang'=>-12812,
'wei'=>-12802,
'wen'=>-12607,
'weng'=>-12597,
'wo'=>-12594,
'wu'=>-12585,
'xi'=>-12556,
'xia'=>-12359,
'xian'=>-12346,
'xiang'=>-12320,
'xiao'=>-12300,
'xie'=>-12120,
'xin'=>-12099,
'xing'=>-12089,
'xiong'=>-12074,
'xiu'=>-12067,
'xu'=>-12058,
'xuan'=>-12039,
'xue'=>-11867,
'xun'=>-11861,
'ya'=>-11847,
'yan'=>-11831,
'yang'=>-11798,
'yao'=>-11781,
'ye'=>-11604,
'yi'=>-11589,
'yin'=>-11536,
'ying'=>-11358,
'yo'=>-11340,
'yong'=>-11339,
'you'=>-11324,
'yu'=>-11303,
'yuan'=>-11097,
'yue'=>-11077,
'yun'=>-11067,
'za'=>-11055,
'zai'=>-11052,
'zan'=>-11045,
'zang'=>-11041,
'zao'=>-11038,
'ze'=>-11024,
'zei'=>-11020,
'zen'=>-11019,
'zeng'=>-11018,
'zha'=>-11014,
'zhai'=>-10838,
'zhan'=>-10832,
'zhang'=>-10815,
'zhao'=>-10800,
'zhe'=>-10790,
'zhen'=>-10780,
'zheng'=>-10764,
'zhi'=>-10587,
'zhong'=>-10544,
'zhou'=>-10533,
'zhu'=>-10519,
'zhua'=>-10331,
'zhuai'=>-10329,
'zhuan'=>-10328,
'zhuang'=>-10322,
'zhui'=>-10315,
'zhun'=>-10309,
'zhuo'=>-10307,
'zi'=>-10296,
'zong'=>-10281,
'zou'=>-10274,
'zu'=>-10270,
'zuan'=>-10262,
'zui'=>-10260,
'zun'=>-10256,
'zuo'=>-10254
);

/**
* 取汉字所有拼音
* @param string $chinese 要转换的汉字
* @param string $delimiter 分隔符
* @param int $length 返回的长度
* @return string
*/
public function getFullSpell($chinese, $delimiter = ' ', $length = 0) {
$spell = $this->getChineseSpells($chinese, $delimiter);
if ($length) {
$spell = substr($spell, 0, $length);
}
return $spell;
}

/**
* 取汉字第一个拼音
* @param string $chinese 要转换的汉字
* @param int $length 返回的长度
* @return string
*/
public function getFirstSpell($chinese, $length = 0) {
$spell = $this->getChineseSpells($chinese, ' ', 1);
if ($length) {
$spell = substr($spell, 0, $length);
}
if(empty($spell)||(ord($spell)<ord('a')||ord($spell)>ord('z'))){
$str=file_get_contents('pinyin.TXT', true);
// $subject = "abcdef";
$pattern = "/{$chinese}([a-z])/";
preg_match($pattern, $str, $matches);
// $match=$matches[0];
// print_r($matches);
if(!empty($matches)){
$spell=$matches[1];
// echo $spell;
}
}
return $spell;
}

/**
* 取一个汉字码对应的拼音
* @param int $num 汉字码
* @param string $blank 空白字符
* @return string
*/
private function getChineseSpell ($num, $blank = '') {
if ( $num>0 && $num<160 ) {
return chr($num);
} elseif ($num<-20319||$num>-10247) {
return $blank;
} else {
foreach ($this->chineseSpellList as $spell => $code) {
if ($code > $num) break;
$result = $spell;
}
return $result;
}
}

/**
* 取汉字拼音
* @param string $chinese 要转换的汉字
* @param string $delimiter 分隔符
* @param int $first 是否只返回第一个
* @return string
*/
private function getChineseSpells($chinese, $delimiter = ' ', $first=0)
{
$result = array();
for ($i=0; $i<strlen($chinese); $i++) {
$p = ord(substr($chinese,$i,1));
if ($p>160) {
$q = ord(substr($chinese,++$i,1));
$p = $p*256 + $q - 65536;
}
$result[] = $this->getChineseSpell($p);
if ($first) {
return $result[0];
}
}
return implode($delimiter, $result);
}
}
?>

参考:PHP汉字转拼音完美解决方法,里面下载包里有汉字与拼音的对应数据文件。