explode()

explode()

1 文章 106 浏览

最新文章

PHP 使用 preg_split 函数分割含换行字符串

preg_ split() 函数用于正则表达式分割字符串。它与split()和explode()函数的主要区别是: split()函数:用正则表达式来把字符串拆…

JSmiles 2018-05-13
更多

推荐作者

owixememe

文章 0 评论 0

ecerusad

文章 0 评论 0

inugoupeqodoz

文章 0 评论 0

飞飞老谭

文章 0 评论 0

wejuyuzogil

文章 0 评论 0