preg_split

preg_split

1 文章 27 浏览

最新文章

Jsmile 2018-05-13

PHP 使用 preg_split 函数分割含换行字符串

preg_ split() 函数用于正则表达式分割字符串。它与split()和explode()函数的主要区别是: split()函数:用正则表达式来把字符串拆分并返回数组,如果出错则返回false。 preg_split() 函数:用 P…

更多

推荐作者

emocixabarxut

文章 0 评论 0

ehxatunenohe

文章 0 评论 0

exuxobure

文章 0 评论 0

aselucafini

文章 0 评论 0

emoqupumedpe

文章 0 评论 0